REHABILITACJA OSÓB ZE ZNACZNYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI w SZPITALU ORTOPEDICUM w Krakowie

OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ W SZPITALU ORTOPEDICUM, ul. Koło Strzelnicy 3 w Krakowie ZAPRASZA na rehabilitację Pacjentów posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością.

 

Nasza oferta rehabilitacyjna skierowana jest do Pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:

12 425 38 51 lub mailowy: recepcja@ortopedicum.pl