Ortopedicum

Nowoczesna ortopedia i rehabilitacja w Krakowie

Home REHABILITACJA METODY FIZJOTERAPEUTYCZNE

Kinezyterapia

Ćwiczenia wchodzące w skład kinezyterapii stanowią znaczną część programu rehabilitacji. Stosujemy między innymi ćwiczenia prowadzone, czynne, czynne z oporem. W naszej pracy wykorzystujemy specjalistyczne metody oraz urządzenia.

 

 

 

 

Dynamiczna platforma balansowa Biodex Balance System SD do oceny i terapii stabilności kończyn i tułowia

Platforma znajduje zastosowanie:
– u pacjentów po urazach, po zabiegach operacyjnych,
– w geriatrii celem reedukacji równowagii, propriocepcji, w programach zapobiegania upadkom,
– u pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi, po udarach, przy chorobie Parkinsona.

System daje następujące możliwości:
– kontrola stopnia niestabilności (0 – 12) podłoża celem odpowiedniego doboru obciążenia,
– ocena zdolności równowagi kończyn i tułowia,
– ocena stabilności (zdolności utrzymania równowagi) i kontrolowanej równowagi (mobilność nałożona na stabilność),
– trening równowagi z dostarczeniem informacji zwrotnej pozwalającej na reedukację postawy i równowagi – sesje ćwiczeniowe z możliwością dostosowania indywidualnych parametrów,
– generowanie raportów z testu (wskaźnik stabilności odchylenia w płaszczyznach strzałkowej, czołowej, czasu przebywania w poszczególnych kwadrantach, danych porównawczych kończyny dolnej prawej i lewej),
– możliwość porównania uzyskanych wyników z grupą kontrolną lub tworzenie własnych norm dla specyficznej grupy.

Metoda PNF – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation

Jest to proprioceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe. Metodę tę wykorzystuje się w usprawnianiu pacjentów z objawami neurologicznymi, urazowymi, ortopedycznymi. Ocena i terapia pacjenta opiera się na rozpoznaniu zaburzeń na poziomie funkcjonalnym i strukturalnym z uwzględnieniem wpływu czynników fizycznych, intelektualnych i emocjonalnych na stan zdrowia. Charakterystyczna jest praca we wzorcach, które ułatwiają ruch i angażują całe taśmy mięśniowe. Podczas indywidualnych zajęć pracuje się nad doskonaleniem chodu, czynnościami życia codziennego i funkcjami życiowymi (m.in. mową, połykaniem). Terapia jest bezbolesna. W trakcie zajęć pacjent wykonuje ćwiczenia z pomocą terapeuty, dążąc do samodzielnego ich zrobienia. Wykorzystuje się silne części ciała pacjenta do pracy nad słabszymi. Ćwiczenia wykonuje się m.in. na leżance oraz materacu i uzupełnia planem ćwiczeń domowych.

Poizometryczna relaksacja mięśni / Techniki energetyzacji mięśni

Jedna z metod terapii manualnej, którą stosuje się w celu przywrócenia prawidłowej długości mięśni, poprzez wpływ na normalizację napięcia mięśniowego. Rozluźnienie, rozciągnięcie mięśni wpływa na przywrócenie prawidłowej ruchomości w stawach.

Wskazania:
– skrócenia mięśni,
– symptomy zablokowania stawu,
– podrażnienie więzadeł i mięśni.

Przed zastosowaniem tej metody należy określić pierwotną przyczynę ograniczenia ruchu w stawie, pamiętając, że prawidłowy zakres ruchu jest wyznaczony przez różne struktury tj.: skórę, tkankę podskórną, mięśnie, więzadła, torebkę stawową, powierzchnie stawowe.

Procedury poizometrycznej relaksacji mięśni polegają na:
– powolnym rozciągnięciu mięśnia aż do granicy jego rozciągliwości (bez przekraczania granicy bólu),
– stabilizacji w tej pozycji,
– skurczu izometrycznym,
– relaksacji z powolnym wydechem,
– próbie dalszego rozciągania mięśnia,
– stymulacja antagonistów w celu utrzymania uzyskanego zakresu ruchu.

Kształtowanie koordynacji i równowagi z wykorzystaniem przyborów theraband

Ćwiczenia równoważne stosujemy w celu poprawy równowagi, koordynacji ruchowej oraz postawy. Ćwiczenia te wpływają na układ równowagi, w skład którego wchodzą narządy przedsionkowe, narząd wzroku oraz proprioceptory w stawach i mięśniach.

Stymulacja poprzez ćwiczenia mobilizuje układ równowagi do kontroli postawy, ruchów ciała w odpowiedzi na zmieniające się warunki otoczenia.

Do ćwiczeń równowagi i koordynacji wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt: trenery równowagi, dyski sensoryczne oraz statyczno – dynamiczną platformę Bioder Balance System.

Trening funkcjonalny – Keiser Functional Movement i Mini Tensor

Urządzenie do treningu funkcjonalnego Keiser Functional Trainer to wielofunkcyjna stacja zapewniająca kompleksowy trening funkcjonalny tułowia i kończyn. Dwa ruchome ramiona umożliwiające dopasowanie urządzenia do treningu w pozycjach niskich i wysokich sprawiają, iż urządzenie jest bardzo wszechstronne. Często wykorzystuje się je w treningu zawodowych sportowców, jak i osób po urazach, czy seniorów pragnących usprawnić swą codzienną egzystencję.

Cechy urządzenia do treningu funkcjonalnego Keiser Functional Trainer:
– bezpieczne ćwiczenia unilateralne/ bilateralne pod każdym kątem, przy dowolnym oporze i szybkości,
– „kontrola intensywności” umożliwia wykonywanie ćwiczeń od pacjentów w początkowej fazie rehabilitacji do treningu sportowego,
– „opór pneumatyczny” zapewnia bezpieczeństwo i mniejsze obciążenie tkanek, wraz z narastającym obciążeniem, zapewnia płynność ruchu w całym jego zakresie.

Mini Tensor to kompleksowa rehabilitacja kończyny górnej lub dolnej. Urządzenie wykorzystuje opór elastyczny, umożliwia wykonywanie ćwiczeń izotonicznych: koncentrycznych, ekscentrycznych, izometrycznych kończyny górnej i dolnej. Ćwiczenia wykonywanie są w łańcuchu zamkniętym, zwiększają zakres ruchu, siłę i wytrzymałość mięśniową, poprawiają koordynację nerwowo – mięśniową.

Terapia manualna

Obejmuje zabiegi wykonywane metodą Mulligana, Kaltenborna, Cyriax, McKenzie, osteopatię, techniki powięziowe, mobilizacje uciskowe. Terapia manualna daje szybki efekt przeciwbólowy, w związku z czym jest szczególnie ceniona przez pacjentów. Terapia manualna realizowana jest wg standardów IFOMPT (Międzynarodowej Federacji Terapeutów Ortopedycznych i Manualnych).

 

 

 

Medycyna Ortopedyczna wg dr James’a Cyriax’a

Medycyna Ortopedyczna wg Cyriax’a jest metodą diagnostyczno-terapeutyczną uszkodzeń narządu ruchu. Dzięki przejrzystemu i powtarzalnemu wywiadowi oraz badaniu funkcjonalnemu uzyskuje się kompletną informację o stanie pacjenta. Wiadomości te odnoszone są do tak zwanych „wzorców klinicznych”, czyli szczególnego zachowania się zaburzeń lub grup zaburzeń. Szczegółowe badanie daje informację o tym, która struktura uległa podrażnieniu, a także o dokładnej lokalizacji uszkodzenia w obrębie zajętej tkanki. Daje to możliwość zastosowania lokalnego, precyzyjnego leczenia z największą skutecznością. Do najczęściej stosowanych metod leczniczych w Medycynie Ortopedycznej wg Cyriax’a zalicza się głęboki masaż poprzeczny, mobilizacje/manipulacje oraz trakcję.

Mobilizacje połączone z ruchem wg. Mulligana

To metoda diagnostyczno-terapeutyczna lecząca schorzenia kręgosłupa i stawów. Brian Mulligan, nowozelandzki fizjoterapeuta, przedstawił w latach 90 XX w. własny sposób postępowania w przypadkach zaburzeń czynnościowych narządu ruchu.

Za główną przyczyną ograniczeń zakresu ruchu i dolegliwości bólowych uznał zmianę osi obrotu stawu, która pojawia się w wyniku nieprawidłowego ustawienia względem siebie elementów kostnych. Oryginalność metody Mulligana polega na połączeniu biernych mobilizacji stawowych z czynnym ruchem kątowym uruchamianego stawu. Brak bólu to podstawowa zasada obowiązująca podczas terapii.

Podstawowe techniki:
– NAGS (natural apophyseal glide) – naturalny ślizg w stawach międzywyrostkowych kręgosłupa – są to oscylacyjne techniki terapii manualnej od połowy do końca zakresu ruchu wykonywane w pozycji naturalnego obciążenia,
– SNAGS (sustained natural apophyseal glide) – naturalny przedłużony ślizg w stawach międzywyrostkowych kręgosłupa połączony z aktywnym ruchem pacjenta,
– SMWAM (spinal mobilization with arm movement) – mobilizacja kręgosłupa połączona z ruchem kończyną górną,
– SMWLM (spinal mobilization with leg movement) – mobilizacja kręgosłupa połączona z ruchem kończyną dolną,
– MWM (mobilization with movement) – mobilizacje połączone z ruchem wykonywane na stawach obwodowych.

Manualne mobilizacje wg. Kaltenborna - Evjenth

Podstawą metody jest uznanie ograniczonego ruchu ślizgu stawowego za pierwotną przyczynę zaburzeń funkcjonalnych. Dla ruchu kątowego potrzebne jest powiązanie z ruchami powierzchni stawowych toczących się lub ślizgających względem siebie. Zaburzenie „gry stawowej” wywołuje kompresję w obrębie stawu i prowadzi do zaburzenia jego funkcji. Analizując biomechanikę stawów Kaltenborn zauważył pewną prawidłowość, którą zdefiniował jako regułę wklęsło – wypukłą. Inne założenia metody to: badanie i leczenie odbywa się z wykorzystaniem ruchów prostoliniowych, translatorycznych, trójpłaszczyznowego ustawienia stawu do terapii, leczenia próbnego, różnorodności technik, ergonomii, samodzielnego leczenia. Metoda jest wykorzystywana w leczeniu zaburzeń czynnościowych narządu ruchu: bólu, zmianach zakresu ruchomości.

Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego

Praca z pacjentem według metody McKenzie ma na celu zmniejszenie lub eliminacje dolegliwości bólowych kręgosłupa i składa się z trzech faz:
– diagnostyki dokonywanej przez terapeutę polegającej na identyfikacji struktur generującej ból na podstawie analizy biomechanicznej ruchu oraz dokładnego wywiadu chorobowego, pozwalającego precyzyjnie ustalić zachowanie się objawów oraz ich zmienność w ciągu doby,
– terapii polegającej na ćwiczeniach dobranych na podstawie badania pacjenta oraz oddziaływaniach manualnych i pracy nad systemem kontroli posturalnej,
– edukacji pacjenta odnośnie zachowania w czynnościach życia codziennego.

Celem nadrzędnym metody McKenzie jest przywrócenie możliwe pełnej funkcji zaburzonym strukturom, a tym samym zabezpieczenie pacjenta przed kolejnym pojawieniem się problemu bólowego. Przy właściwie dobranym programie terapii, odpowiedniej ilości czasu pracy z pacjentem, metoda ta pozwala na redukcję objawów oraz samodzielne radzenie sobie z bólem.

Terapia Manualna Holistyczna wg. Rakowskiego

Celem tej koncepcji jest zajmowanie się człowiekiem, a nie tylko jednostką chorobową. Terapia prowadzi do pozytywnego stymulowania, które pobudza siły własne organizmu do zdrowienia.

Dokonuje się tego poprzez pracę z narządem ruchu z wykorzystaniem:
– zabiegów manualnych biomechanicznych i odruchowych,
– słowa terapeuty,
– edukacji pacjenta w celu podtrzymania procesów zdrowienia.

W terapii dużą uwagę zwraca się na wpływ stresu na struktury narządu ruchu. Pracuje się z dolegliwościami ze strony kręgosłupa, kończyn, głowy i innymi, również takimi, których przyczyny uznano za nieznane.

Fascial Manipulation - Manipulacja Powięzi – Luigi Stecco

Manipulacje powięziowe są rodzajem terapii manualnej, która ma zastosowanie w zespołach bólowych układu ruchu. Cały system diagnostyczno-terapeutyczny obecnie stosowany jest efektem długoletniej pracy i ogromnego doświadczenia klinicznego włoskiego fizjoterapeuty Luigi Stecco. Zauważył on, że pewne zaburzenia w obrębie powięzi doprowadzają do powstania dysfunkcji mięśniowo-szkieletowych lub wisceralnych.

Powięź tworzy ciągłą, napiętą sieć w całym ciele, pokrywającą i łączącą każdy narząd, mięsień, a nawet każdy nerw i najmniejsze włókno mięśniowe. Jest to według najnowszych badań najważniejszy narząd propriocepcji i „świadomości” naszego ciała. Dlatego pracując na tej strukturze terapeuta może osiągnąć doskonałe wyniki.

Fizjoterapeuta dokonuje dokładnej analizy zbierając wywiad odnośnie obecnych dolegliwości jak i urazów wcześniejszych, które mogą mieć wpływ również na obecną sytuację,  następnie wykonuje szereg testów ruchowych oraz palpacje ściśle określonych punktów na ciele pacjenta. Odpowiedni, wybrany punkt na powięzi podlega manipulacji czyli „rozcieraniu” za pomocą rąk terapeuty, aby przywrócić ruchomość w obrębie tkanki i stawów, a tym samym likwidację bólu.

Termin manipulacje powięziowe wskazuje na techniki stosowane w leczeniu okołostawowych elementów powięzi głębokiej, troczków, przegród i więzadeł.

Fizykoterapia

Dzięki bogatemu wyposażeniu Ortopedicum możliwe jest stosowanie szerokiego zakres zabiegów fizykoterapii. W skład fizykoterapii wchodzą między innymi zabiegi takie jak laseroterapia, ultradźwięki, elektroterapia, magnetoterapia, masaż, drenaż, kąpiele wirowe, krioterapia, pneumatyczny masaż uciskowy oraz terapia falą uderzeniową i laserem wysokoenergetycznym.

 

 

 

Elektroterapia

Elektroterapia jest działem fizykoterapii, który wykorzystuje w celach leczniczych i diagnostycznych energię elektryczną. Zabiegi wykonywane są przy użyciu prądu stałego lub prądów impulsowych o różnej częstotliwości.

Elektroterapia wykorzystuje działanie biologiczne prądu, który w zależności od rodzaju może powodować:
– zmniejszenie dolegliwości bólowych,
– pobudzanie nerwów i mięśni,
– łagodzenie stanu zapalnego,
– polepszenie trofiki tkanek,
– przyspieszenie regeneracji uszkodzonych tkanek,
– wzmacnianie siły mięśniowej,
– intensyfikację procesów przemiany materii.

Powszechnie w zabiegach elektroleczniczych wykorzystuje się następujące rodzaje prądów:
Prąd stały:
– jonoforeza – wprowadzanie jonów leku w głąb tkanek,
– galwanizacja.

Prądy impulsowe małej częstotliwości:
– prądy diadynamiczne – Bernarda,
– prądy Traberta,
– przezskórna elektryczna stymulacja nerwów – TENS,
– elektrostymulacja.

Prądy impulsowe średniej częstotliwości:
– prądy interferencyjne – Nemeca,
– prądy Kotza – rosyjska stymulacja.

Elektroterapia może byś szeroko stosowana w leczeniu wielu jednostek chorobowych jako monoterapia lub w połączeniu z innymi zabiegami fizjoterapeutycznymi, wspomagając proces fizjoterapii.

Magnetoterapia

Magnetoterapia to skuteczna metoda leczenia impulsowym polem magnetycznym niskiej częstotliwości. Metoda znalazła zastosowanie w wielu działach medycyny, m.in. w ortopedii, reumatologii oraz chorobach wewnętrznych. W przeciwieństwie do innych metod fizykoterapii, umożliwia głębokie oddziaływanie na organizm. Terapia polem magnetycznym może stanowić samodzielną metodę lub mieć istotne znaczenie w procesie kompleksowego leczenia.

Lecznicze działanie magnetoterapii polega na:
– zmniejszeniu dolegliwości bólowych,
– pobudzaniu krążenia krwi i dotlenianiu komórek,
– działaniu przeciwobrzękowym i przeciwzapalnym,
– obniżaniu ciśnienia krwi,
– wzmacnianiu odporności organizmu,
– wspomaganiu regeneracji tkanek (w tym tkanki kostnej i skóry),
– pobudzaniu procesów przemiany materii.

Wskazania do magnetoterapii:
– urazy: kontuzje, zwichnięcia, złamania, bóle i urazy mięśni,
– choroby zwyrodnieniowe stawów,
– choroby reumatyczne,
– stany zapalne (ostre i chroniczne),
– osteoporoza,
– stany pooperacyjne,
– przyspieszanie gojenia,
– poparzenia.

Leczenie polem elektromagnetycznym wysokiej częstotliwości

Aparat BTL – 6000 Shortwave to diatermia krótkofalowa do terapii ciepłem z wykorzystaniem fal o wysokiej częstotliwości. Zabieg polega na głębokim przegrzaniu tkanek, powstaniu endogennego ciepła. Efektem jest zmniejszenie napięcia mięśniowego, działanie przeciwbólowe i przekrwienie.

Promieniowanie podczerwone IR

Światłolecznictwo jest metodą fizykoterapii, która do leczenia wykorzystuje promieniowanie elektromagnetyczne. W medycynie do wywołania efektu biologicznego używa się promieniowania IR o długości fali 770 do 15000 nm.

Zastosowanie promieni podczerwonych:
– powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych,
– wzmożenie procesów przemiany materii,
– odruchowy wpływ na narządy położone głębiej przez pobudzenie receptorów cieplnych skóry,
– zmniejszenie napięcia mięśni,
– działanie przeciwbólowe.

Promieniowanie IR znajduje zastosowanie w leczeniu między innymi przewlekłych i podostrych stanów zapalnych, zespołów bólowych kręgosłupa. Stosowane jest także jako przygotowanie przed masażem, terapią manualną, fizykoterapią, kinezyterapią.

Laseroterapia

Działanie biostymulacyjne promieniowania laserowego powoduje:
– poprawę ukrwienia i odżywiania tkanek,
– pobudza regenerację komórek i naczyń krwionośnych oraz syntezę białek,
– ma działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne.

Biostymulacja laserowa znalazła zastosowanie w wielu dyscyplinach klinicznych: medycynie sportowej, ortopedii, reumatologii, neurologii, dermatologii. Zastosowanie ich w lecznictwie obejmuje wiele chorób.

Wskazania:
– rany pooperacyjne,
– owrzodzenia i przeszczepy skóry,
– różnego rodzaju choroby narządu ruchu, w tym również o podłożu reumatycznym,
– choroby skóry,
– choroby przeziębienia.

Laser Wysokoenergetyczny BTL HIL 7W

Należy do serii zabiegów biostymulacyjnych, które leczą tkanki poprzez ich regenerację na poziomie komórkowym. Moc wyjściowa jest w przybliżeniu 30-50 razy wyższa w porównaniu z konwencjonalną zimną laseroterapią. Pozwala na bardzo głębokie przenikanie światła laserowego, efektywną stymulację tkanki oraz receptorów bólu na głębokości do 12 cm.
Terapia laserem wysokoenergetycznym jest szybką i skuteczną metodą leczenia niewywołującą efektów ubocznych, którą można zastosować w dowolnym miejscu w obrębie ciała.
Wykorzystanie światła laserowego o długości fal bliskich 1000 nm w trybie ekstremalnie krótkich impulsów daje temu zabiegowi nową właściwość terapeutyczną- możliwość wytwarzania mechanicznej fali w tkance biologicznej. Lasery wysokoenergetyczne zaprojektowano tak, by wytwarzane przez nie fale mogły być optymalnie pochłaniane przez tkanki. W momencie dotarcia do skóry światło laserowe tworzy w ludzkiej tkance falę fotomechaniczną stymulującą wolne zakończenia nerwowe i inne receptory bólu w tkance podskórnej, blokuje ścieżki bólowe w układzie nerwowym i przynosi natychmiastową ulgę w bólu. Ponadto, mechaniczna fala stymuluje miejscowe mikrokrążenie i wspiera drenaż limfatyczny chorego obszaru. Łącząc biostymulację oraz stymulację fotomechaniczną, terapia laserem wysokoenergetycznym HIL skutecznie leczy tkanki, jednocześnie dostarczając silnej i nieuzależniającej formy leczenia bólu.

Terapia Falą Uderzeniową BTL 6000 SWT

Jest wysoce efektywną metodą leczenia bólu związanego z układem mięśniowo-szkieletowym. Zabieg stymuluje zmienione chorobowo tkanki do odnowy i regeneracji poprzez poprawę metabolizmu oraz mikrokrążenia w uszkodzonych tkankach. Daje szybką ulgę w bólu, przywraca sprawność ruchową. Główne obszary zastosowania to ortopedia, rehabilitacja, medycyna sportowa.

Terapia falą uderzeniową wykorzystuje fale akustyczne docierające do tkanek pod wysokim ciśnieniem w krótkim okresie czasu. Impulsy zabiegowe aplikuje się przy użyciu głowicy aparatu.

Korzystne efekty obserwowane w miejscach zabiegowych to m.in.:
– poprawa metabolizmu i mikrokrążenia,
– zwiększenie produkcji kolagenu,
– zmniejszenie napięcia mięśni,
– usuwanie zwapnień w obrębie tkanek miękkich,
– długotrwałe zmniejszenie bólu,
– ograniczenie konieczności przyjmowania leków przeciwbólowych.

Skuteczność terapii została potwierdzona klinicznie w następujących przypadkach:
– ostrogi piętowe (ból pięty),
– łokieć tenisisty, łokieć golfisty (ból przedramienia w okolicy łokcia),
– uszkodzenia w obrębie pierścienia rotatorów stawu barkowego (ból barku),
– uszkodzenia i zwapnienia w obrębie więzadła rzepki,
– ból i uszkodzenia ścięgna Achillesa,
– bóle piszczeli (przeciążenia typu Schin splint),
– zespół tarcia pasma biodrowo-piszczelowego (ból bocznej strony stawu kolanowego),
– biodro trzaskające.

Terapia łączona - Terapia falą uderzeniową BTL 6000 SWT + laser wysokoenergetyczny HIL 7Wll

Pozwala na maksymalizację efektu biostymulacyjnego i przeciwbólowego, tym samym przyspiesza proces powrotu do zdrowia. Terapia jest łagodna, bardziej komfortowa i nie wywołuje efektów ubocznych. Jest to skuteczna terapia bólu o długotrwałych efektach.

Terapia laserem wysokoenergetycznym i falami uderzeniowymi w 3 krokach:
1. Terapia laserem wysokoenergetycznym – tryb impulsowy – analgezja.
Efekt: zmniejszenie bólu.
2. Terapia falami uderzeniowymi.
Efekt: przyspieszenie odbudowy tkanek, unaczynienie, poprawa mikrokrążenia, zmniejszenie bólu.
3. Terapia laserem wysokoenergetycznym – tryb ciągły – biostymulacja.
Efekt: wzmocnienie miejscowego działania metabolicznego, poprawa mikrokrążenia, działanie przeciwzapalne.

Ultradźwięki

Drgania mechaniczne o częstotliwości przekraczającej granicę słyszalności ucha ludzkiego. Najczęściej stosowane w lecznictwie są częstotliwości 800, 1000, 2400, 3000 Hz. Fale wprowadzane są do organizmu za pomocą głowicy i przy użyciu żelu jako środka sprzęgającego. Ultradźwięki mają działanie miejscowe: mechaniczne, cieplne i fizykochemiczne oraz ogólne, w wyniku którego na drodze odruchowej uzyskuje się zmiany w odległych narządach ruchu i układach ustroju.

Fonoforeza – zabieg, w którym środek sprzęgający zawiera lek.

Terapia skojarzona – jednoczesne działanie na tkanki ultradźwiękami i prądami impulsowymi małej lub średniej częstotliwości.

Krioterapia miejscowa ciekłym azotem

Jest to metoda leczenia polegającą na stymulującym zastosowaniu temperatur kriogenicznych dla wywołania i wykorzystania fizjologicznej reakcji organizmu na zimno w celu wspomagania leczenia chorób i dysfunkcji narządu ruchu. Zabieg wykonuje się aparatem do miejscowego nawiewu parami ciekłego azotu o temperaturze -160ºC. Zastosowanie: reumatologia, ortopedia, medycyna sportowa, neurologia, dermatologia.

Efekty terapeutyczne krioterapii miejscowej: podwyższenie progu bólu, miejscowe pobudzenie krążenia, wzmożenie wydzielania hormonów, zmniejszenie obrzęków, obniżenie napięcia, obniżenie aktywności procesów zapalnych, w połączeniu z kinezyterapią zwiększenie zakresu ruchomości stawów oraz siły mięśniowej, skrócony okres rekonwalescencji po urazach sportowych.

Masaż

Najczęściej stosowaną formą masażu jest masaż klasyczny. W zależności od tego, jak intensywnie jest on wykonywany, wyróżniamy jego różne właściwości: lecznicze, relaksacyjne, pobudzające. Masaż klasyczny stosowany jest w zapobieganiu i leczeniu różnych chorób np: ortopedycznych, neurologicznych i innych. Prawidłowo wykonany masaż pobudza tkanki, regeneruje mięśnie, polepsza ukrwienie. Do wykonania profesjonalnego masażu wykorzystywane są odpowiedniego typu olejki, kremy, czy maści lecznicze.

Klasyczny masaż leczniczy z elementami masażu sportowego i kosmetycznego
Masaż klasyczny to jeden z najbardziej znanych i najczęściej wykonywanych masaży. Jest to zespół technik stosowanych w odpowiedniej kolejności, wykorzystujących wpływ energii mechanicznej
i kinetycznej w celu wywołania odczynu w tkankach miękkich.

Znajduje zastosowanie głównie w schorzeniach narządu ruchu. W zależności od wielkości powierzchni tkanek objętych masażem może mieć formę masażu częściowego lub ogólnego. Podczas trwania masażu klasycznego wykorzystywane są najpopularniejsze techniki masowania: głaskanie, rozcieranie, ugniatanie i oklepywanie określonych partii ciała.

Masaż klasyczny pozwala na wyeliminowanie napięcia w tkankach miękkich oraz koryguje zmiany w układzie kostnym. Skóra staje się bardziej dotleniona i ukrwiona, dzięki czemu poprawia się jej elastyczność i uzyskuje zdrowy wygląd. Ponadto wpływa na psychikę, wprawia w dobry nastrój i poprawia samopoczucie- osoba masowana wycisza się, relaksuje i odpręża.

Masaż sportowy jest efektywnym środkiem w walce ze zmęczeniem, likwiduje ból powstały podczas wysiłku, przyspiesza procesy powrotu organizmu do stanu prawidłowego, pomagając mu szybciej wrócić po wysiłku do stanu wyjściowego. Ma istotny wpływ na zachowanie gibkości, siły, szybkości oraz na zwiększenie zdolności do pracy. Służy również profilaktyce urazowej oraz przywracaniu zdrowia zawodnikom po licznych kontuzjach.

Masaż kosmetyczny wykonuje się dla wygładzenia, ujędrnienia, uelastycznienia tkanki skórnej i podskórnej (często z zastosowaniem preparatów wspomagających mechaniczne działanie masażu). Efekt ten uzyskuje się poprzez usprawnienie krążenia powierzchownego, tym samym lepsze odżywienie skóry oraz wzmożenie jej napięcia. Poprzez przyspieszenie złuszczania zrogowaciałych (martwych) warstw naskórka, dochodzi do udrożnienia przewodów gruczołów skóry i usprawnienia ich funkcji.

Pneumatyczny masaż uciskowy
Podczas zabiegu komory powietrzne w mankiecie wypełniają się w odpowiedniej kolejności powietrzem, zapewniając delikatny masaż. Zabieg pobudza naturalne krążenie limfy w organizmie w podobny sposób jak ręczny masaż uciskowy. Zabiegi sprzyjają resorpcji płynów śródmiąższowych, stymulują drenaż żylny i limfatyczny, usuwają zalegające toksyny oraz wpływają na uelastycznienie i odżywienie tkanek.

Pneumatyczny masaż uciskowy stosujemy w przypadku:
– rehabilitacji po urazach i kontuzjach,
– leczeniu niewydolności limfatycznej,
– profilaktyce niewydolności żylnej,
– obrzękach kończyn górnych po mastektomii,
– obrzękach kończyn dolnych różnej etiologii,
– zaburzeniach troficznych skóry,
– zespole cieśni nadgarstka,
– zespole ciężkich nóg,
– angiopatii cukrzycowej,
– dnie moczanowej,
– algodystrofii i innych.

Kinesiology taping

Odpowiedni sposób plastrowania stymuluje układ nerwowy, mięśniowy i krążeniowy wspomagając ich pracę. Odpowiednia aplikacja plastrów działa przeciwbólowo, wspomaga pracę stawów i mięśni, koryguje niewłaściwą pozycję stawu, pozwala zwiększyć stabilność stawu, usprawnia przepływ krwi i limfy zmniejszając obrzęk. Metoda ta jest ceniona przez pacjentów, ponieważ pomaga utrwalić efekty uzyskane podczas terapii.