SZPITAL ORTOPEDICUM POTWIERDZIŁ W OSTATNIM AUDYCIE ZEWNĘTRZNYM ZGODNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Z WYMAGANIAMI STANDARDU 9001:2015.

Audytowany obszar to: świadczenie usług medycznych w zakresie leczenia pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu, rehabilitacji oraz chirurgii plastycznej.

Wdrożony w Ortopedicum Sp. z o.o. system zarządzania jest utrzymywany i doskonalony, a personel odpowiedzialnie realizuje pracę zgodnie ze sformułowaną aktualną strategią i polityką jakości.

Dziękujemy całemu ZESPOŁOWI SZPITALA!