Ortopedicum

Nowoczesna ortopedia i rehabilitacja w Krakowie

Home Zespół pielęgniarek

Zespół pielęgniarek

Spis personelu działu anestezjologicznego

Lp. Imię i nazwisko Zajmowane stanowisko
1. Maria Burliga Pielęgniarka oddziałowa
2. Janina Kidoń Piel. anestezjologiczna
3. Anna Rusnarczyk Piel. anestezjologiczna
4. Bartłomiej Górka Piel. anestezjologiczna
5. Małgorzata Trzaska Piel. anestezjologiczna
6. Magda Zielińska Piel. anestezjologiczna
7. Elżbieta Baca Piel. anestezjologiczna
8. Judyta Wrońska Piel. anestezjologiczna
9. Katarzyna Stróżyńska Piel. anestezjologiczna
10. Maria Król Piel. anestezjologiczna

Spis personelu bloku operacyjnego

Lp. Imię i nazwisko Zajmowane stanowisko
1. Izabela Wójcik Pielęgniarka oddziałowa
2. Karolina Wójcik Piel. operacyjna
3. Karolina Szymanek Piel. operacyjna
4. Agnieszka Multan Piel. operacyjna
5. Beata Starowicz Piel. operacyjna
6. Tatiana Kołodziej Piel. operacyjna
7. Lucyna Bachowska Piel. operacyjna
8. Jolanta Basza Piel. operacyjna
9. Joanna Mróz Piel. operacyjna
10. Monika Skruch Piel. operacyjna
11. Małgorzata Bułat Piel. operacyjna
12. Regina Stós Piel. operacyjna

ZESPÓŁ  PIELĘGNIAREK/ SEKRETAREK ODDZIAŁU ORTOPEDYCZNEGO

Imię i nazwisko                              podpis
Grażyna Grzenia Mgr pielęgniarstwa, spec. chir. i epidemiologiczna, piel Oddziałowa
Jadwiga Tkacz Specjalizacja chirurgiczna
Małgorzata Wołk Specjalizacja chirurgiczna
Aneta Knecht Specjalizacja chirurgiczna
Monika Pacek Mgr pielęgniarstwa, spec. chirurgiczna
Urszula Starzec Specjalizacja – Organizacja i zarządzanie
Magdalena Nowak Mgr pielęgniarstwa
Ewa Szczepańska Mgr pielęgniarstwa, specjalizacja chir.
Renata Gil Mgr piel.; Spec. kardiologiczna i anest.
Dorota Klocek Specjalizacja zachowawcza
Urszula Popardowska Mgr pielęgniarstwa, spec. chirurgiczna
Dorota Wiśniowska Mgr pielęgniarstwa, spec. chirurgiczna
Monika Godyń Spec. chirurgiczna, Licencjat piel.
Ilona Ciosek Mgr pielęgniarstwa, specj. nefrologii
Angelika Tomalska-Gurgul Mgr pielęgniarstwa
Katarzyna Niemiec Mgr pielęgniarstwa
Marta Toroń Specjalizacja chirurgiczna
Sabina Żuraw Mgr pielęgniarstwa,  specjalizacja chirurgiczna
Beata Glanowska specjalista piel. zachowawczego
Anna Senderska specjalista piel. zachowawczego
Sekretarki medyczne:  
mgr Magdalena Bargiel  
mgr  Karolina Bandurowska