Ortopedicum

Nowoczesna ortopedia i rehabilitacja w Krakowie

Home Czym jest staw biodrowy (endoproteza biodra) ?

Czym jest staw biodrowy (endoproteza biodra) ?

Pomysł wymiany, dość prostego w swojej budowie stawu biodrowego, powstał w roku 1890. W międzyczasie przeprowadza się na całym świecie około 1,2 milionów implantacji sztucznego stawu biodrowego, w Niemczech liczba ta sięga 180.000. Sztuczny staw biodrowy rozróżnia się na dwa sposoby – endoprotezy częściowe lub całkowite. W przypadku endoprotez częściowych dochodzi tylko do wymiany główki stawowej i szyjki kości udowej. Naturalna panewka pozostaje na swoim miejscu. W przypadku endoprotez całkowitych dochodzi do wymiany szyjki kości udowej, główki stawowej oraz panewki przez endoprotezę całkowitą, co jest częstszym przypadkiem.

Kolejny podział endoprotez stawu biodrowego powstaje z uwagi na metody ich mocowania. Rozróżnia się pomiędzy mocowaniem cementowanym lub bezcementowym implantu stawu biodrowego. W przypadku cementowanych endoprotez dochodzi do zacementowania szyjki endoprotezy i panewki. W wersji bezcementowej umocowanie odbywa się przez wrośnięcie kości w poszczególne części endoprotezy.
Lekarz poinformuje Was o metodach i rodzaju przeznaczonego do zastosowania sztucznego stawu biodrowego, dostosowanego indywidualnie do przypadku.