Team

Home Team lek. med. Edward Prędkiewicz

lek. med. Edward Prędkiewicz – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

W 1999 r. ukończył Lwowski Państwowy Uniwersytet Medyczny im. Danyła Halickiego.

Bezpośrednio po studiach odbył staż podyplomowy w 8 Szpitalu Miejskim Miasta Lwów w zakresie traumatologii i ortopedii narządu ruchu, po ukończeniu którego w styczniu 2001 r. uzyskał certyfikat specjalisty na terenie Ukrainy.

16 lutego 2001 r. uzyskał obywatelstwo polskie jako repatriant i zamieszkał w Polsce, gdzie ponownie odbył staż podyplomowy i uzyskał w październiku 2002 r. prawo wykonywania zawodu lekarza w Polsce.

W latach 2004-2010 zrealizował szkolenie specjalizacyjne w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu pod kierunkiem prof. dr hab. Bogusława Frańczuka w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i złożył państwowy egzamin specjalizacyjny w listopadzie 2010 r. uzyskując tytuł specjalisty w tej dziedzinie.

Od sierpnia 2018 r. pozostaje na stałe zatrudniony w szpitalu Ortopedicum.

Główne zainteresowania zawodowe to: endoprotezoplastyka stawów biodrowych i kolanowych, zabiegi artroskopowe wszystkich stawów, zabiegi korekcyjne deformacji rąk i stóp, zespolenie złamań kości i stawów. Doświadczenie w tego typu zabiegach zdobył i zdobywa podczas szkoleń w innych ośrodkach krajowych i zagranicznych, dokąd wyjeżdża kilka razy w roku.