Team

Home Team dr nauk med. Ryszard Mądry

dr nauk med. Ryszard Mądry

specjalista chirurgii plastycznej oraz ogólnej

 

Dr Ryszard Mądry 2

Nota biograficzna

Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi w 1998 roku. Staż podyplomowy odbył w Klinikach w Krakowie i Warszawie. W latach 1999 – 2001 odbył staże zagraniczne w szpitalach w Austrii i Stanach Zjednoczonych Ameryki. W roku 2001 rozpoczął specjalizację z chirurgii ogólnej w Klinice Chirurgii Ogólnej 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego, którą zakończył zdając egzamin specjalizacyjny w 2007 roku.

 

Od 2009 roku na stałe związany ze Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej, gdzie brał czynny udział w tworzeniu tego specjalistycznego ośrodka, w którym pełni funkcję zastępcy lekarza koordynującego. W 2010 roku rozpoczął szkolenie specjalizacyjne z chirurgii plastycznej. Przez okres szkolenia wykonał ponad 1000 różnego rodzaju operacji plastycznych. Egzamin specjalizacyjny z chirurgii plastycznej zdał w 2014 roku.

 

Od 1 października 2017 do listopada 2021 pełnił funkcję KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE CHIRURGII PLASTYCZNEJ  w województwie lubelskim.

 

Jest autorem licznych publikacji i prezentacji zjazdowych z zakresu chirurgii plastycznej oraz leczenia oparzeń. Od wielu lat regularnie uczestniczy w kursach i kongresach z zakresu chirurgii plastycznej oraz leczenia oparzeń organizowanych w kraju jak i za granicą.

 

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, International Society of Aesthetic Plastic Surgery, Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń, Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran oraz European Burn Association.