Team

Home Team dr nauk med. Krzysztof Wójcik

dr nauk med. Krzysztof Wójcikspecjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji immunologii klinicznej.

Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz kierunku Biotechnologia na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.

Od 2009 r. zawodowo związany z II Katedrą Chorób Wewnętrznych CM UJ. Pracuje jako starszy asystent w Oddziale Klinicznym Kliniki Alergii i Immunologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz jako adiunkt w II Katedrze Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 2015 r. uzyskał stopień doktora. Rozprawa: „Wpływ związków wykazujących powinowactwo do DNA na wiązanie histonów do kwasu deoksyrybonukleinowego, oraz strukturę chromatyny i jądra żywych komórek ludzkich” została wyróżniona przez Radę Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W swojej pracy – poza leczeniem schorzeń internistycznych – zajmuje się pacjentami z zaburzeniami immunologicznymi oraz alergicznymi, szczególnie zaś interesuje się problematyką układowych chorób tkanki łącznej, zapaleń naczyń, diagnostyką trombofilii i leczeniem zakrzepicy żył/zatorowości płucnej.

Należy do Towarzystwa Internistów Polskich (TIP) oraz European Vasculitis Society (EUVAS).