Team

Home Team dr nauk med. Andrzej Kochman

dr nauk med. Andrzej Kochman

Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Absolwent Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na Wydziale Ogólnolekarskim.

W 2000 r. uzyskał specjalizację I stopnia, a w 2005 r. specjalizację II stopnia z ortopedii i traumatologii.

Stopień doktora nauk medycznych otrzymał w 2014 r.

Zainteresowania zawodowe:

Leczenie powikłań po endoprotezowpastyce stawu biodrowego i kolanowego.

Doświadczenie zawodowe:

W latach 1996-1997 odbył staż podyplomowy w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu. Do 2012 r. zatrudniony w Specjalistycznym Szpitalu im. dr A. Sokołowskiego w Wałbrzychu w Oddziale Ortopedyczno-Urazowym na stanowisku młodszego asystenta, następnie od 2000 r. –  asystenta. W latach 2005-2008 pracował w Okręgowym Szpitalu Kolejowym we Wrocławiu /Oddział Ortopedyczno –Urazowy/ na stanowisku starszego asystenta. W 2008 r. podjął pracę w Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu /Oddział Ortopedyczno –Urazowy/ również na stanowisku starszego asystenta.
Od czerwca 2016 r. pełni funkcję dyrektora ds. medycznych Szpitala Ortopedicum  w Krakowie.

Kursy doskonalące, w których wziął udział:

– Kurs na ratownika górniczego (lekarza) OSRG- Wałbrzych /1998 r./
– IV warsztaty diagnostyki USG w chirurgii urazowej i ortopedii.USG narządu ruchu. Reha Zentrum Gyhum /1999/
– Współczesne metody osteosyntezy w leczeniu złamań i ich powikłań. DDWKM- Wrocław /2000/

– Complete Targon Hospitation – Klinik für Unfall und Ortopedische Chirurgie Nürnberg /2004 r./
– Postępy w ortopedii i traumatologii narządu ruchu. KiK Ortopedii i Traumatologii w Warszawie /2005 r./
– 11th International Targon Interlocking Nailing Course. Aesculap Akademie Tuttlingen Germany /2005 r./
– Nowe trendy w osteosyntezie śródszpikowej. Szpital Miejski w Ostrowie Wielkopolskim
/2005 r./
– Hospitation – Klinik für Unfall und Ortopedische Chirurgie Nürnberg /2005 r./
– Urazy czaszkowo-mózgowe kręgosłupa i rdzenia kręgowego- neurotraumatologia. KiK Neurochirurgii AM w Poznaniu /2005 r./
– Infection and local treatment in orthopaedic surgery. Verona Italy /2006 r./
– Zmiany zwyrodnieniowe stawu biodrowego. Endoprotezoplastyka stawu biodrowego. Bydgoszcz /2006 r./
– Hospitation for Prevision. Bad Hersfeld Germany /2007 r./
– Triathlon PKR Advanced Surgical Training Course. Innsbruck Austria /2011 r./
– 12th EFORT Copenhagen /2011 r./
– Expertise in Interlocking Nailing. Windsor UK /2011 r./
– Kurs podstawowy osteosyntezy śródszpikowej. NZOZ Ortopedicum Kraków –  jako Kierownik Naukowy /2012/
– Kurs podstawowy osteosyntezy śródszpikowej. NZOZ Ortopedicum Kraków- jako Kierownik Naukowy /2013 r./
– 13th EFORT London /2014 r./