Team

Home Team dr nauk o zdrowiu Bożena Latała – specjalista fizjoterapii, kierownik Działu Rehabilitacji

dr nauk o zdrowiu Bożena Latała – specjalista fizjoterapii, kierownik Działu Rehabilitacji

Wykształcenie:

– Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, kierunek – Rehabilitacja ruchowa,

– Tytuł specjalisty w dziedzinie Fizjoterapii,

– Akademia Osteopatii.

 

Kursy:

– Terapia manualna wg standardów IFOMPT (EB, E II, K I, K II, E III, EM, K III, K IV, KM),

– Anatomy Trains dla terapeutów manualnych,

– Traumatologia sportowa, moduły I-IV,

– Medycyna Ortopedyczna wg dr. James’a Cyriax’a, moduł I,

– Terapia manualna połączona z ruchem wg Briana Mulligana, moduł A, B,

– Leczenie i diagnozowanie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego, moduły A-E – tytuł Dyplomowanego Terapeuty metody McKenziego,

– PNF podstawowy, rozwijający – tytuł Dyplomowanego Terapeuty metody PNF,

– PNF w wodzie,

– Kinesiotaping, moduł I, II,

– Fizjoterapia chorych z chorobami układu krążenia,

– Współczesne kierunki protezowania i aparatownia kończyn górnych, dolnych, tułowia,

– Podstawy fizjoterapii w neurorehabilitacji.

– Opieka geriatryczna

– Fizjoterapia u dzieci ryzyka

– Promocja zdrowia