Team

Home Team mgr Anita Buda

Terapeuta zajęciowy, terapeuta AAC (wspomagające i alternatywne sposoby komunikowania się), terapeuta Snoezelen, terapeuta ręki, masażystka, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej.

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie kierunku: Terapia zajęciowa. Absolwentka studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi kierunku: Przygotowanie pedagogiczne.

Swoje doświadczenie terapeutyczne zdobywała podczas licznych praktyk w przedszkolach oraz w szkołach z oddziałami integracyjnymi. Ponadto posiada doświadczenie w pracy podczas warsztatów terapii zajęciowej, placówkach opiekuńczo-leczniczych jak i domach pomocy społecznej.

Na co dzień pracuje w Centrum Rozwoju Dziecka „Kołysanka” prowadząc diagnozę oraz terapię integracji sensorycznej, a także diagnozę i terapię ręki.

W szpitalu Ortopedicum zajmuje się diagnozowaniem pacjenta w ramach terapii zajęciowej oraz terapii ręki.