Ortopedicum

Nowoczesna ortopedia i rehabilitacja w Krakowie

Home ORTOPEDIA OPERACJE Chirurgia kolana

Chirurgia kolana

– Artroskopia (bez implantów): resekcja łąkotki, mikrozłamania, usunięcie ciał wolnych

– Artroskopowa synowektomia wszystkich przedziałów

– Artroskopia z implantami – naprawa łąkotki

– Artroskopia z implantami i czynnikami wzrostowymi

– Artroskopowa plastyka niestabilności rzepki

– Artroskopowa ostra naprawa uszkodzonego ACL z użyciem implantu

– Artroskopowa ostra naprawa uszkodzonego ACL z użyciem implantu i czynników wzrostowych

– Artroskopowa ostra naprawa uszkodzonego PCL z użyciem implantu

– Artroskopowa ostra napraw uszkodzonego PCL z użyciem implantu i czynników wzrostowych

– Artroskopowa ostra naprawa uszkodzonego MCL lub kompleksu tylno-bocznego z użyciem implantów

– Artroskopowa ostra naprawa uszkodzonego MCL lub kompleksu tylno-bocznego z użyciem implantów i czynników wzrostowych

– Rekonstrukcja ACL

– Rekonstrukcja ACL (więzadła krzyżowego przedniego) z implantami tytanowymi (przeszczep z czworogłowego ze śrubami interferencyjnymi, przeszczep ze ścięgien zginaczy – XoButton + śruba interferencyjna)

– Rekonstrukcja ACL z użyciem czynników wzrostowych

– Rekonstrukcja PCL

– Rekonstrukcja PCL z czynnikami wzrostowymi

– Rekonstrukcja kompleksu tylno-bocznego

– Rekonstrukcja kompleksu tylno-bocznego z czynnikami wzrostowymi

– Rekonstrukcja MCL

– Rekonstrukcja MCL z czynnikami wzrostowymi

– Rekonstrukcja ACL z jednoczasową naprawą łąkotki

– Rekonstrukcja ACL z jednoczasową naprawą łąkotki z czynnikami wzrostowymi

– Użycie do rekonstrukcji sztucznych więzadeł -dodatkowo

– Rekonstrukcja rewizyjna jednoczasowa ACL

– Rekonstrukcja rewizyjna jednoczasowa ACL z podaniem czynników wzrostowych

– Rekonstrukcja rewizyjna PCL

– Rekonstrukcja rewizyjna PCL z użyciem czynników

– Rekonstrukcja rewizyjna PLC lub MCL

– Rekonstrukcja rewizyjna PLC lub MCL z czynnikami

Plastyka chrząstki:

– Mozaikoplastyka

– Pokrycie ubytków okostną i podanie pod nią koncentratu komórek macierzystych ze szpiku kostnego

– Naprawa oddzielającego się fragmentu chrząstki z użyciem biowchłanialnych pinów

– Korekcja niestabilności rzepki

– Naprawa ubytków chrząstki

– Resekcja torbieli Bakera klasycznie

– Artroskopowe usunięcie cysty Bakera

– Artroskopowe leczenie „kolana skoczka”

– Artroskopowe leczenie choroby Osgood-Schlattera – „martwicy guzowatości kości piszczelowej”

– Osteotomia podkolanowa HTO

– Osteotomia podkolanowa HTO z użyciem czynników wzrostowych

– Osteotomia Fulkersona w nawykowym zwichnięciu rzepki

– Osteotomia Fulkersona w nawykowym zwichnięciu rzepki z użyciem czynników

– Endoproteza cementowa, bez protezy rzepki

– Endoproteza cementowa z protezą rzepki

– Endoproteza jednoprzedziałowa

– Endoproteza rewizyjna z wymianą elementów protezy; bez rekonstrukcji kostnej

– Endoproteza rewizyjna z wymianą elementów protezy, z użyciem implantów podporowych oraz przeszczepów kostnych

– Synowektomia

Zapisz się na nasz newsletter