Ortopedicum

Nowoczesna ortopedia i rehabilitacja w Krakowie

Home ORTOPEDIA OPERACJE Chirurgia kolana

Chirurgia kolana

– Artroskopia (bez implantów): resekcja łąkotki, mikrozłamania, usunięcie ciał wolnych, synowektomia

– Artroskopia z implantami – naprawa łąkotki

– Artroskopowa plastyka niestabilności rzepki

– Artroskopowa naprawa uszkodzonego ACL

– Artroskopowa naprawa uszkodzonego PCL

– Artroskopowa naprawa uszkodzonego MCL lub kompleksu tylno-bocznego

– Rekonstrukcja ACL

– Rekonstrukcja PCL

– Rekonstrukcja kompleksu tylno-bocznego

– Rekonstrukcja MCL

– Rekonstrukcja ACL z jednoczasową naprawą łąkotki

– Rekonstrukcja rewizyjna jednoczasowa ACL

– Rekonstrukcja rewizyjna PCL

– Rekonstrukcja rewizyjna PLC lub MCL

Plastyka chrząstki:

– Mozaikoplastyka

– Pokrycie ubytków okostną i podanie pod nią koncentratu komórek macierzystych ze szpiku kostnego

– Naprawa oddzielającego się fragmentu chrząstki z użyciem biowchłanialnych pinów

– Korekcja niestabilności rzepki

– Naprawa ubytków chrząstki

– Resekcja torbieli Bakera klasycznie

– Artroskopowe usunięcie cysty Bakera

– Artroskopowe leczenie „kolana skoczka”

– Artroskopowe leczenie choroby Osgood-Schlattera – „martwicy guzowatości kości piszczelowej”

– Osteotomia podkolanowa HTO

– Osteotomia Fulkersona w nawykowym zwichnięciu rzepki

– Endoproteza cementowa, bez protezy rzepki (5 dób)

– Endoproteza cementowa z protezą rzepki (5 dób)

– Endoproteza jednoprzedziałowa (4 doby)

– Endoproteza rewizyjna z wymianą elementów protezy; bez rekonstrukcji kostnej

– Endoproteza rewizyjna z wymianą elementów protezy, z użyciem implantów podporowych oraz przeszczepów kostnych

– Synowektomia