Ortopedicum

Nowoczesna ortopedia i rehabilitacja w Krakowie

Home ORTOPEDIA OPERACJE Chirurgia barku

Chirurgia barku

– Artroskopia diagnostyczna

– Artroskopia operacyjna

– Rekonstrukcja stożka rotatorów na otwarto

– Usunięcie zwapnień stożka rotatorów

– Naprawa stożka rotatorów

– Korekcja niestabilności barku klasyczna

– Artroskopowa plastyka niestabilności stawu ramienno-łopatkowego (nawykowe zwichnięcie barku)

– Artroskopowa plastyka niestabilności stawu ramienno-łopatkowego(nawykowe zwichnięcie barku) z reimplassage

– Naprawa izolowanego uszkodzenia typu SLAP II

– Akromioplastyka z ewentualną resekcją stawu barkowo-obojczykowego (Mumford)

– Akromioplastyka z ewentualną resekcją stawu barkowo-obojczykowego (Mumford) z ewentualną tenodezą bicepsa

– Uwolnienie (artroliza) barku zamrożonego

– Endoproteza barku – połowiczna

– Endoproteza barku- całkowita

– Endoproteza barku – odwrócona

– Akromioplastyka klasyczna

– Operacja Bristol-Latarjet (otwarta plastyka niestabilności z przeniesieniem wyrostka kruczego)

– Plastyka niestabilności stawu barkowo-obojczykowego

– Plastyka stawu mostkowo-obojczykowego