Odszedł Profesor Bogusław Frańczuk

SYLWETKA PROFESORA BOGUSŁAWA FRAŃCZUKA

Absolwent Wydziału Lekarskiego AM w Krakowie z 1972 r., specjalista z zakresu ortopedii i traumatologii (1978r.) i rehabilitacji medycznej (1996r.)  doktorat 1978, habilitacja na UJ z ortopedii w 1994 r.,  profesor nadzwyczajny od 2000 r., tytuł profesora 2005 r. Twórca i pierwszy dyrektor w latach 1991-2007 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji  i Ortopedii, w latach  1991-2004 kierownik kliniki  Chirurgii Urazowej Ortopedii i Rehabilitacji Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum  w Krakowie. Profesor zwyczajny w Collegium Medicum UJ.  W latach 2009-2012 r. członek Rady Naukowej i  konsultant ds. ortopedii i traumatologii  Szpitala Św. Rafała w Krakowie.

W latach 1981-84 pracował  w Klinice Traumatologii CHU Averroes w Casablance w Królestwie Maroka. W latach 1985-1989 wielomiesięczne pobyty w klinikach ortopedycznych m in. Berlina, Hamburga, Brakel w RFN. Visiting profesor American Alliance Institute  Pitsburgh PA. USA (1995r).
Autor 167 prac w tym 106 oryginalnych, kierownik specjalizacji  u 21 lekarzy, promotor w 17 przewodach doktorskich. Wprowadził jako pierwszy w Polsce zespolenia złamań krętarzowych gwoźdzmi środszpikowymi Y (1989). Opisał własny dostęp przednio-boczny podżuchwowy do segmentu C2-C3 kręgosłupa  i pierwszy  przedstawił wykonane przez siebie dwie operacje zespolenia trzonów kregów C2-C3 z tego dostępu (2000). Główna tematyka badań dotyczy artroplastyk biodra i kolana oraz metod rehabilitacyjnych w ortopedii.

specjalista z zakresu ortopedii i traumatologii

konsultant ds. ortopedii i rehabilitacji Szpitala Ortopedicum

Współorganizator  w latach 1989-1994 reaktywowania Izb lekarskich w I kadencji, między innymi Sekretarz Komisji Współpracy z Zagranicą Naczelnej Rady Lekarskiej  w Warszawie,  Z-ca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ORL w Krakowie, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali Polskich afiliowanego przy UE w latach 1998-2002. Konsultant Małopolski ds. rehabilitacji medycznej (2001-2002) . Konsultant Małopolski  ds. ortopedii i traumatologii (2002-2007). W kadencji 2003-2006 członek Komitetu Rehabilitacji, Adaptacji Społecznej i Kultury Fizycznej VI Wydziału Nauk Medycznych PAN  w Warszawie. Od 2006 r. członek Rady Centrum Doskonałości IONMED w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN.  Członek Rad Naukowych szeregu czasopism  z zakresu ortopedii,  rehabilitacji i fizjoterapii. W latach 2009-2012 członek Kapituły  Nagrody Rektora UJ „Laur Jagielloński”. Konsultant w Firmie Barbara Thurgood and Co. Medical Services w Londynie. Od 2013 konsultant ds. ortopedii i rehabilitacji Szpitala Ortopedicum w Krakowie.

Członek zwyczajny PTOiTr od 1978 roku, Professional member  American Associaton for the Advencement of Science (AAAS) Washington D.C., USA od 2000 r. Rejestracja specjalistyczna w General Medical Council w Londynie. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP (1998), Złotym i Srebrnym Krzyżem  Zasługi, Złotą Odznaką „Miasta Krakowa”, Copernicus Prize 2000, Medalem  UJ 2003.