Szpital Ortopedicum partnerem III Ogólnopolskich Senioraliów w Krakowie

W sobotę 8.10.br. uczestnicy III Ogólnopolskich Senioraliów mogli poddać się bezpłatnie badaniu oceniającemu ryzyko upadku przeprowadzonemu przez fizjoterapeutów szpitala Ortopedicum w Krakowie.


Na III Ogólnopolskie Senioralia przyjechali do Krakowa seniorzy z całego kraju. Na terenie Politechniki Krakowskiej odbyła się część wykładowo - artystyczna. Przez cały dzień, równolegle z wykładami przeprowadzane były bezpłatne badania.